Colofon /contact

Drs. Hans Beelen

Institut für Niederlandistik
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

D-26111 Oldenburg

Johannes.beelen@uni-oldenburg.de


Dr. Nicoline van der Sijs

Schaepmanplein 20,

NL-2314 EH Leiden

post@nicolinevdsijs.nl
 

Dr. Ingrid Biesheuvel

Onderzoeksinstituut voor Geschiedenis en Cultuur

Universiteit Utrecht

Achter de Dom 20

3512 JP Utrecht

i.e.biesheuvel@uu.nl
 

Webdesign
Het grafisch ontwerp, webdesign, content management en hierbij behorende scripts en afbeeldingen zijn eigendom van DickJan en Wilma Braggaar en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden.
 

Ontwerp en productie database
Jeroen Balkenende

Disclaimer

Het geheel van inhouden, pagina's en scripts die zich op de website www.seeman.nl bevindt, behoort toe aan Hans Beelen, Ingrid Biesheuvel en Nicoline van der Sijs. Wij hebben getracht alle rechthebbenden van de op de website geplaatste werken te achterhalen en hun toestemming te vragen voor gebruik. Mocht iemand desondanks menen dat zijn rechten niet zijn gehonoreerd, dan verzoeken wij hem met ons contact op te nemen.

Aan de teksten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden op deze website en voor eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst.