Inhoudsopgave van het boek


Inleiding
        Schrijven over scheepvaart
        Een Leids schoolmeester met een maritieme en taalkundige passie
        Seeman als taalkundig werk: meer dan een zeemanswoordenboek
        Latere zeemanswoordenboeken en -lijsten
        Bij de hertaling
        Bij de cd-rom
        Dankbetuiging


Platen Witsen

Hertaling van de Seeman van Winschooten
        Opdracht aan de heer mr. Johan van der Goes van Absmade
        Aan de taalkundige lezer

Het maritieme woordenboek van Winschooten

Toelichtingen bij de hertaalde tekst

Literatuur gebruikt voor de inleiding

Verantwoording van de illustraties uit de oudere publicaties

Registers
        Register van samenstellingen en afleidingen
        Register van dialectwoorden