De Seeman van Wigardus Winschooten uit 1681 is het eerste zeemanswoordenboek van het Nederlands, en nog altijd een van de geestigste en boeiendste woordenboeken van onze taal. In de Seeman gaat de zeventiende-eeuwse schoolmeester Wigardus Winschooten op zoek naar de maritieme wortels van het Nederlands. Hij leidt als eerste een groot aantal woorden, uitdrukkingen en spreekwoorden van de vaktaal der zeelui af.

De Seeman is meer dan een praktisch naslagwerk voor zeelieden en scheepsbouwers: het is niets minder dan het eerste volwaardige woordenboek van het Nederlands. Bij ieder woord worden afleidingen en samenstellingen vermeld, alsmede tal van vermakelijke uitdrukkingen en spreekwoorden. Ook staat de auteur stil bij folklore en ambachten, bij dialecten en groepstalen, bv. van vrouwen. De Seeman: een uniek cultureel document, een spiegel van Nederland in de zeventiende eeuw. 

Winschootens Seeman van 1681 staat aan het begin van een traditie van maritieme lexicografie van het Nederlands die tot op de huidige dag wordt voortgezet. Ook andere bronnen van de zeemanstaal van de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw zijn op deze website toegankelijk gemaakt. Het gaat om de maritieme woordenlijsten en -boeken van Nicolaas Witsen (1690), Georgius van Schoonhoven (1740), J.P Sprenger van Eyk (1835-1836), Jacob van Lennep (1856) en J. Pan (1857). Aldus zijn op deze site alle belangrijke oude bronnen van het nautische Nederlands bijeengebracht en toegankelijk gemaakt: een schat aan informatie over onze taal, maar ook over scheepsbouw en scheepvaart.